„Promotor BHP”

Miesięcznik „Przyjaciel przy Pracy”

Czasopismo Express Przemysłowy

„Bezpieczeństwo Publiczne”

W sprawie objęcia patronatem medialnym Targów S4S prosimy o kontakt mailowy: marcin@targiS4S.pl